Elementy umowy kredytu bankowego

Umowy pożyczki

Uzgodnione z bankiem warunki na jakich zostaje udzielony kredy bankowy zostają zawarte w umowie. Zapisy tam zawarte są obowiązujące dla obu stron, ale muszą być też zgodne z obowiązującym prawem.

Jeżeli zapisy umowy mają zapisy niezgodne z prawem, wtedy poszkodowana strona może na drodze sądowej domagać się zmiany niekorzystnych zapisów.

Umowy kredytu bankowego mogą mieć różną formę, ale jest część podstawowych punktów zawartych prawie w każdej umowie.

– miejsce i data zawarcia
– dane stron
– cel kredytu – określenie co może być sfinansowane
– forma kredytu – czy ma to być wypłata gotówki czy przelew na konto
– określenie waluty kredytu
– okres kredytowania i zasady spłaty
– wysokość oprocentowania kredytu, wysokość prowizji i innych opłat
– sposoby zabezpieczenia kredytu oraz określenie uprawnienia banku do kontrolowania czy kredytobiorca wykorzystuje pozyskane środki zgodnie z deklaracją
– informacje o zasadach postępowania w przypadku, gdy strony nie wywiązują się z umowy

Oprócz tych podstawowych zapisów umowa kredytu bankowego zawiera wiele szczegółowych zapisów. Ważne jest by znać i rozumieć sen podpisywanych dokumentów.

0 0 votes
OBSŁUGA KLIENTA
0 0 votes
SZYBKOŚĆ UDZIELANIA
0 0 votes
KOSZTY
0 0 votes
ŁATWE WNIOSKOWANIE
0 0 votes
PRZYZNAWALNOŚĆ
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments