Jak obliczyć w kosztorysie ofertowym, ceny za roboty budowlane?

Jak obliczyć w kosztorysie ofertowym, ceny za roboty budowlane?

Budownictwo Promocja

W umowie dotyczącej robotów budowlanych cena jest wiodącą wartością. Wszystkie pozostałe zapisy prowadzą do uzasadnienia owej wartości i są jej podporządkowane, przez co wpływają na ostateczną wysokość wynagrodzenie, otrzymanego przez wykonawcę za włożoną pracę.

 

Zmiany w prawie

W 2001 r. został wycofany obrót prawny podstaw normatywnych i metod sporządzania kosztorysu ofertowego na roboty budowlane, co zaowocowało sytuacją, że to zamawiający decyduje o wysokości i rodzaju wynagrodzenia (ryczałtowe lub kosztorysowe) oraz sposobie wyliczania ceny w kosztorysie ofertowym.

Wartości ceny robót budowlanych

Kiedy zamawiający sporządzi specyfikację istotnych warunków zamówienia i strony mają pewność co, do przedmiaru i stabilności cen czynników produkcji, mogą ustalić odpowiednią cenę robót budowlanych. Na ich cenę składają się określone wartości:

  • rodzaj oraz ilość robót wykonanych bądź zleconych do wykonania, które zostają obliczone na podstawie przedmiaru,
  • wartości normatywnych zużycia czynników produkcyjnych, takich jak: robocizna kosztowa, materiały, praca sprzętu oraz transport technologiczny,
  • koszty jednostkowe.

Dla uściślenia warto wspomnieć, że na wartości normatywne mają wpływ rodzaj i jakość dysponowanego sprzętu i transportu technicznego, kwalifikacje robotników pracujących na terenie budowy, jakość używanych materiałów. Dodatkowo na cenę składają się wartości nienormatywne, w których skład wchodzą koszty pośrednie i koszty związane z zakupem, jak też narzut zysku.

O czym wykonawca powinien pamiętać?

Jeżeli chodzi o kosztorysy ofertowe w interesie pracodawcy jest zadbanie o:

  1. optymalny wybór technologii, gwarantującej wykorzystanie nowoczesnych metod wykonania robót,
  2. zatrudnienie fachowych robotników oraz profesjonalnego średniego dozoru technicznego na placu budowy,
  3. zapewnienie tanich źródeł zakupu materiałów oraz najmu odpowiedniego sprzętu budowlanego,
  4. obniżenie do niezbędnego minimum kosztów związanych z zarządem,
  5. dążenie do wyeliminowania robót o charakterze poprawkowym,
  6. maksymalne skróceniu cyklu wykonania, gdyż im dłużej budujemy, tym wyższe są koszty budowy.

Cena kosztorysowa

Jeżeli zamawiający zdecydował się na cenę kosztorysową, powinien pamiętać, oby tak skonstruować projekt umowy, aby ostateczna wartość wynagrodzenia była ustalona w oparciu o obmiary (dokonane komisyjnie) i zapisane w księgach obmiarów oraz ceny jednostkowe, zapisane w ofercie lub w umowie, w której zapisano również wartości kosztowe (stawki pracy sprzętu, robociznę kosztową, ceny materiałów).

Warto wspomnieć, że przy wynagrodzeniu kosztowym strony mogą dokonać zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do wcześniejszych ustaleń, wynikających z dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robót. W takiej sytuacji wykonawca sporządza kosztorys różnicowy, w którym odejmuje od wartości przedmiaru roboty, które nie zostały wykonane i dodaje te, które zostały zmienione.

Cena ryczałtowa

Przy wynagrodzeniu ryczałtowym, gdzie wykonawca umawia się na określoną kwotę, nie ma obowiązku sporządzenia kosztorysu powykonawczego, ani prowadzenia księgi obmiaru. Cena ryczałtowa podobnie jak kosztorysowa ustalana jest na podstawie dokumentacji projektowej (w tym przypadku wystarczy inwentaryzacja, na mocy której zamawiający ustala zakres robót) oraz oferty wykonawcy, odnoszącej się do przedmiaru robót i jednostkowej ceny wykonawcy.

Artykuł na temat kosztów budowy i kosztorysowania, powstał na podstawie materiałów merytorycznej znalezionych na stronie: http://www.techbud.waw.pl

 

0 0 votes
OBSŁUGA KLIENTA
0 0 votes
SZYBKOŚĆ UDZIELANIA
0 0 votes
KOSZTY
0 0 votes
ŁATWE WNIOSKOWANIE
0 0 votes
PRZYZNAWALNOŚĆ
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments