Odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowychv

Odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych

Artykuł Miesiąca

Nie da się ukryć, że wiele firm w Polsce obecnie zmaga się z problemami, które dotyczą głównie opóźnień w transakcjach handlowych. Co ciekawe, średnio za zapłatę za towary lub wykonane usługi przedsiębiorcy muszą czekać nawet do 4 miesięcy. Jak łatwo można się domyślić, tak długi okres oczekiwania, może znacznie wpłynąć na płynność finansową przedsiębiorcy i wygenerować nawet poważniejsze problemy. Warto jednak pamiętać, że w tym momencie wierzycielowi należy się wynagrodzenie, za czas oczekiwania, co powinno zostać naliczone w formie odsetek ustawowych. Niemniej jednak kogo dotyczą odsetki ustawowe i jak się liczy ich wysokość?

Komu przysługują odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych?

W pierwszej kolejności warto zastanowić się, jaką funkcję mają spełniać odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych. W zasadzie spełniają one dwie podstawowe funkcje. Są one swoistą sankcją, która ma prawo zostać nałożona na dłużnika z powodu niedotrzymania ustalonego terminu płatności i nieuregulowanie należności. Co więcej odsetki spełniają również rolę swoistego zadośćuczynienia dla wierzyciela, który nie mógł otrzymać należności pieniężnej w terminie. Niemniej jednak warto pamiętać, że strony transakcji w żaden sposób nie muszą regulować odsetek w zapisie umowy. Przysługują one w wyniku prawnej ustawy, która jasno zezwala na domaganie się zadośćuczynienia od dłużnika. Przechodząc do konkretów, warto zastanowić się teraz komu te odsetki przysługują. Otóż wynikają one z umów zawartych z kontrahentami, jednak umowy te muszą spełniać poniższe kryteria:

  • muszą być one odpłatne
  • przedmiotem umowy może być dostawa towarów, ale także świadczenie usług np. przeniesienie prawd do rzeczy. Co ciekawe w pojęciu transakcji handlowej mieści się również oddanie określonej rzeczy lub praw do korzystania z niej w określonym terminie.
  • stronami umowy muszą być przedsiębiorcy krajowi lub zagraniczni, a także osoby, które wykonują wolny zawód.
  • umowa została zawarta przez strony w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą.

Po jakim czasie można zażądać opłacenia odsetek ustawowych?

Zwykle wyróżnia się trzy terminy- wynikające z mocy prawa- od których przedsiębiorcom należy się zadośćuczynienie w postaci odsetek. Wówczas można ubiegać się o nie kiedy:

  • termin zapłaty ceny nie został przez strony jasno ustalony, jednak od dnia w którym zakupione zostały towary lub wyświadczone zostały usługi minęło 30 dni. Wówczas wierzyciel może zażądać zapłaty odsetek ustawowych. Niemniej jednak musi on doręczyć dłużnikowi fakturę lub rachunek, który potwierdzi dostawę towaru lub wykonanie usługi.
  • termin płatności został przez strony uzgodniony, niemniej jednak termin do zapłaty minął. Wówczas jeśli przykładowo w umowie wierzyciel przewidział okres spłaty na 30 dni, to po ich upływie przysługują mu odsetki ustawowe. Naliczanie ich obowiązuje od dnia spełnienia świadczenia oraz dostarczenia faktury lub rachunku dłużnikowi.
  • termin płatności należności jest ustalony i wynosi więcej niż 60 dni, a co więcej nie jest on wyjątkowo nieuczciwy wobec wierzyciela, który jednocześnie spełnił swoje świadczenie na rzecz dłużnika. Wówczas po upływie 60 dni od dnia doręczenia rachunku lub faktury, może się on ubiegać o odsetki ustawowe.

Jak się liczy wysokość odsetek ustawowych?

Liczenie wysokości odsetek ustawowych nie jest skomplikowane. Zwykle są one równe stopie referencyjnej w NBP i dziesięciu punktów procentowych. Wówczas obecnie wysokość odsetek ustawowych wynosi 11,5% w skali rocznej. Maksymalnie mogą one się równać 12% jeśli zostanie to ustalone w umowie pomiędzy stronami. Jak jednak obliczyć ich wysokość? Warto skorzystać ze strony: https://pragmago.pl/porada/odsetki-ustawowe-za-opoznienie-w-transakcjach-handlowych/, która z pewnością wiele wyjaśni w kontekście liczenia odsetek ustawowych. Niemniej jednak najprościej obliczyć je poprzez pomnożenie wartości głównego świadczenia, stopy odsetkowej oraz ilości dni, w których przedsiębiorca oczekiwał na zapłatę. Następnie otrzymany w ten sposób iloczyn należy podzielić przez 365 dni.

0 0 votes
OBSŁUGA KLIENTA
0 0 votes
SZYBKOŚĆ UDZIELANIA
0 0 votes
KOSZTY
0 0 votes
ŁATWE WNIOSKOWANIE
0 0 votes
PRZYZNAWALNOŚĆ
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments