Bank, jako instytucja finansowa

Bank, jako instytucja finansowa

Chciałabym tutaj poruszyć temat definicji banku, czym on w ogóle jest i jakie pełni funkcje. Pytanie jest bardzo proste, czym są banki? Ale czy odpowiedz jest taka jednoznaczna. Bank zdefiniować można jedynie poprzez funkcje pełnione przez niego. ?Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych […]

Continue Reading